AGADIC

Xunta de Galicia. Consellería de Cultura e TurismoAGADIC

23 de abril - 29 de abril

Semana anterior |  Semana seguinte


DPR CDG
///24 de abril - 25 de abril///
11:30 :: Salón Teatro

CDG: Divinas Palabras Revolution


DPR CDG
///26 de abril - 28 de abril///
20:30 :: Salón Teatro

CDG: Divinas Palabras Revolution


Espectáculos en rede

Non hai carteleira nesta semana