AGADIC

Xunta de Galicia. Consellería de Cultura e TurismoAGADIC

27 de setembro - 3 de outubro

Semana anterior |  Semana seguinte


servame CDG
///30 de setembro///
20:30 :: Auditorio Gustavo Freire
LUGO

CDG obras: Serva me, servabo te


CDG
///1 de outubro - 3 de outubro///
20:00 :: Salón Teatro

XX Festival Agustín Magán


servame CDG
///2 de outubro///
20:30 :: Teatro Jofre
FERROL

CDG obras: Serva me, servabo te


Espectáculos en rede

Non hai carteleira nesta semana