AGADIC

Xunta de Galicia. Consellería de Cultura e TurismoAGADIC

21 de xuño - 27 de xuño

Semana anterior |  Semana seguinte


neorretranca CDG
///27 de xuño - 29 de xuño///
21:00 :: Salón Teatro

CDG: Neorretranca e posmorriña


Espectáculos en rede

Non hai carteleira nesta semana