AGADIC

Xunta de Galicia. Consellería de Cultura e TurismoAGADIC

22 de outubro - 28 de outubro

Semana anterior |  Semana seguinte


desde_o_invisible CDG
///24 de outubro - 26 de outubro///
20:30 :: Salón Teatro

LA QUINTANA TEATRO: Desde o invisible


desde_o_invisible CDG
///25 de outubro///
10:30 :: Salón Teatro

LA QUINTANA TEATRO: Desde o invisible


desde_o_invisible CDG
///25 de outubro///
12:30 :: Salón Teatro

LA QUINTANA TEATRO: Desde o invisible


CDG
///26 de outubro///
18:00 :: Salón Teatro

Estrea do documental A gran boda 2.0


desde_o_invisible CDG
///27 de outubro///
18:00 :: Salón Teatro

LA QUINTANA TEATRO: Desde o invisible


Espectáculos en rede

Non hai carteleira nesta semana