AGADIC

Xunta de Galicia. Consellería de Cultura e TurismoAGADIC

18 de xullo - 24 de xullo

Semana anterior |  Semana seguinte


CDG
///9 de xullo - 31 de agosto/// Salón Teatro

Ímonos de vacas! Volvemos en setembro


Espectáculos en rede

Non hai carteleira nesta semana